วิธีสมัครงาน

1. สมัครด้วยตนเอง ได้ที่สาขาใกล้บ้าน หรือ สำนักงานใหญ่ (วันจันทร์ – ศุกร์)
2. สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
3. ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ และส่งจดหมายสมัครงานมาที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ ปทุมธานี
บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
อาคารจุฑามาศ ชั้น 4,5,10
เลขที่ 89/170 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กทม. 10210
โทร. 02-792-1888 แฟกซ์ 02-792-1494
e-mail : thitikan.p@cfg.co.th